Utazás Mágus Online Utazási Iroda

Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen, a szervezővel azonos áron!

Sportút kereső
Repülőjegy kereső

Repülőjegy keresőnk hamarosan elérhető lesz.

Szálláskereső Booking.com

Hasznos tudnivalók

Hasznos tudnivalók: 

 

 • Az utat utazásszervező iroda (partner irodánk) szervezi, az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta EV) utazásközvetítőként vesz részt az út lebonyolításában.
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 26. alapján:

  Utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű üzletszerű gazdasági tevékenység, melynek keretében az utazásközvetítő az utazásszervezői tevékenységet végző megbízás alapján az utazó részére utazási szolgáltatást kínál, valamint az utazásszervező nevében szerződést köt.

  Utazó: az utazásszervező, -közvetítői, valamint az utazási szolgáltatás együttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység vonatkozásában, minden olyan személy, akinek szándékában áll utazási szolgáltatásra, vagy azok összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult.

 • A részvételi díjat a kalkulációs lap minden esetben tartalmazza forintban, akkor is, ha van lehetőség EUR-ban is kiegyenlíteni a részvételi díjat. Utóbbi esetben a forintosítás a szervező iroda által meghatározott árfolyamon történik.
 • Az esetleges plusz költségeket (idegenforgalmi adó, üdülőhelyi illeték, kötelezően fizetendő belépők) a kalkulációs lap tartalmazza, a fentiek szerint.
 • A szóbeli kommunikáció útján igénybe vehető szolgáltatások nyelvéről (a helyszíni képviselet, idegenvezető nyelve, a programok nyelve) minden esetben tájékoztatást kapnak az utasok.
 • Az utazás megrendeléséhez kapcsolódó információk, feltételek a szervező iroda Általános szerződési feltételei és egyéb aláírnivaló dokumentumai között találhatóak meg.
 • A foglalás, akkor tekinthető véglegesnek, amikor a szervező irodától megkaptuk az írásbeli visszaigazolást.
 • Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezésekről hasznos az utazást megelőzően tájékozódnia az Utasnak is, de az utat szervező utazási iroda, valamint az UtazásMágus Online Utazási Iroda feladata, hogy tájékoztassa és figyelmeztesse az utast az adott ország beutazási szabályairól a megrendeléskor, vagy a megrendelés előtt.
 • A főutas köteles az UtazásMágus Online Utazási Iroda részére bocsájtani minden utazó úti okmány adatait. Nagyon fontos, hogy a repülőjegyen annak a névnek kell szerepelnie, ami abban az úti okmányban van, amivel az utas utazik, ezért fontos, hogy az okmányban szereplő teljes nevét kapjuk meg az utastól. Ha olyan országot választ az utas, ahová kötelező az útlevél, akkor értelemszerűen az útlevélben szereplő teljes nevet kérjük el. Ha az utas nem megfelelő nevet ad, és abból kára vagy többletköltsége származik, azért sem az utazást szervező, sem az UtazásMágus Online Utazási Iroda nem vállal felelősséget
 • Az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, valamint az egészségügyi előírásokról az alábbi honlapon tájékozódhatnak az utasok: 

Utazási tanácsok >>

Egészségügyi előírások >>

Kiskorú szülő/ szülők nélküli utazása esetén egy hozzájáruló nyilatkozatot szükséges kitölteni. Ha a szervező irodának nincsen ilyen konkrét nyilatkozata, akkor az alábbi linken letölthető nyilatkozatra van szükség az utazáshoz.

Hozzájáruló nyilatkozat >>

Ha a kiskorú gyermek szülei nélkül utazik, meg kell jelölni egy olyan személyt az elérhetőségeivel együtt, aki felelős érte és akit az utazás során el lehet érni.

 • Különleges kéréseket a hotel nem tudja garantálni, csak az olyan fajta kéréseket, melyekért esetleges felár fizetendő. A felárral fizetett kérést a visszaigazolás tartalmazza. Pl. tengerre néző szoba
 • A 472/2017. Korm. r. 10. §  (6) Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását, problémáját a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Szobacserét a hotel információs pultjánál lehet kérni, ha ez nem történik meg és az utazás során lévő panaszt nem kárpótolják, akkor jegyzőkönyvet kell írni, amit a telepített idegenvezető ír alá. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - az utazó az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte. Hazaérkezés után az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül (általában 5-8 munkanap) el kell küldeni a szervező irodának, és/ vagy az UtazásMágus Online Utazási Irodának, utóbbi esetben az UtazásMágus Online Utazási Iroda továbbítja az utazást szervező partner felé a panaszt, aki 30 napon belül köteles megválaszolni azt. A választ többnyire az utazást szervező az UtazásMágus Online Utazási Iroda és az utas felé is megküldi.
 • Ajánlott előzetesen tájékozódni a fedélzetre fel nem vihető tárgyak listájáról (www.bud.hu). Kézipoggyászba érdemes csomagolni az utazás közben hasznos dolgokat, például személyi és úti okmányokat, könyvet, gyógyszert vagy zsebkendőt, valamint nagyobb értékeinket. A nemzetközi biztonsági szabályoknak megfelelően folyadék csak kis mennyiségben és különleges csomagolásban juthat a repülőgép fedélzetére. Az éles, vagy veszélyes tárgyakat a feladandó poggyászba kell csomagolni, mivel ezek semmilyen körülmények között nem vihetők fel a fedélzetre. A biztonsági vizsgálat után az utasok a tranzit területére érkeznek, ahol szabadon válogathatnak az üzletek, éttermek kínálatából. Az itt vásárolt termékeket – beleértve a folyadékokat is – szabadon felvihetik a repülőgép fedélzetére, mert ezek már átestek a biztonsági ellenőrzésen.
 • A tervezett menetrendet a lehetőségeink szerint már a megrendeléskor az utas részére bocsájtjuk, ha nincs rá lehetőségünk, akkor pedig legkésőbb a részvételi jegyen kapnak róla tájékoztatást. A menetrend változtatásának jogát a légitársaság fenntartja!
 • A helyszíni szolgáltatást nyújtó és kapcsolattartó személynek az elérhetőségei:

……………………………………………………

cím:

telefonszám:

e-mail cím:

 • Az Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az utazási szerződés tartalmazza a panaszkezelés eljárási rendjét, a következő listában pedig megtalálható a főutas lakóhelye szerinti megyeszékhelyi Járási Hivatalok és a Békéltető Testületek. 

Járási Hivatalok >>

Békéltető Testületek >>

 • Esetleges szerződéses jogvita esetén az UtazásMágus Online Utazási Irodának (Soltész Nagy Anetta EV) a békéltető testületei eljárásban együttműködési kötelezettsége van.
 • A lemondási feltételeket a szervező iroda utazási szerződése tartalmazza.
 • Az utazási szerződés tartalmazza, hogy a szervező iroda számára előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték biztosítását és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem biztosítását melyik Biztosító társasággal kötötte.

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fent említett tájékoztatást, továbbá, a kalkulációs lapot, az utaslistát és az általános szerződési feltételeket elolvastam, az abban foglaltakat az UtazásMágus Online Utazási Iroda munkatársával közösem értelmeztem és mindenben egyetértek vele. Minden szükséges és hasznos információt megkaptam az utazás megrendelésével, befizetésével és az utazással kapcsolatban.

 

Aláírás: ……………………………………………………………………

Kelt:A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.