Utazás Mágus Online Utazási Iroda

Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen, a szervezővel azonos áron!

Sportút kereső
Repülőjegy kereső

Repülőjegy keresőnk hamarosan elérhető lesz.

Szálláskereső Booking.com

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

a GDPR 30. cikk alapján

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Amikor az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) szolgáltatásait használja, az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó), mint adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Ezen Adatkezelési  nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, miért gyűjti és mire használja azokat.

2.        Adatvédelmi alapelvek

Alapértelmezett adatvédelem

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelő az érintettektől csak a  tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelőséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon kezeli az adatkezelő, az ügyfelek személyes adatait.

Beépített adatvédelem

Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) weboldalai titkosított (SSL csatornán, https://) kapcsolaton keresztül működnek. Az SSL tanúsítványok amellett, hogy hitelesítik az őket használó szervert, titkosítással teszik biztonságossá a szerver és a kliens számítógépek között folyó elektronikus kommunikációt.

Az adatkezelő szerverei Budapesten a szolgáltató állandó technikai és biztonsági felügyelete mellett üzemelnek.

Pontosság

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3.        Adatkezelők és adatfeldolgozók adatai

Adatkezelő neve és elérhetősége:

Név: Soltész Nagy Anetta E.V. (UtazásMágus Online Utazási Iroda) 

Székhely: 3021 Lőrinci, Árpád u. 86.

Telephely: 3024 Lőrinci, Gyár u. 20.

Levelezési cím: 3024 Lőrinci, Gyár u. 20.

Telefon: +36 (70) 935 9330

E-mail: info@utazasmagus.hu

MKEH engedélyszám: U- 001824

Képviselő.: Soltész Nagy Anetta ügyvezető

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-96797/2016

Internet címe: www.utazasmagus.hu

 

Adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Név: Soltész Nagy Anetta E.V. (UtazásMágus Online Utazási Iroda) 

Székhely: 3021 Lőrinci, Árpád u. 86.

Telephely: 3024 Lőrinci, Gyár u. 20.

Levelezési cím: 3024 Lőrinci, Gyár u. 20.

Telefon: +36 (70) 935 9330

E-mail: info@utazasmagus.hu

MKEH engedélyszám: U- 001824

 

Weboldal készítője és működtetője:

Név: Travelgate Kft.

Cím:  1094 Budapest Páva utca 8, 4. emelet 405.

E-mail:  info@travelgate.hu

Mobil: +36/1 210-0048

Internet cím: www.travelgate.hu

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap fejlesztés, weblap kezelés, és működtetési szolgáltatások, adatrögzítés.

 

Webtárhely szolgáltató:

Név: Inclust Systems Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 I./2.

Cégjegyzékszám: 01-09-906246

Adószám: 14492327-2-41

Honlap: www.inclust.com

 

3.        Meghatározások

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig.

Érintett

A személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Címzett

Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket.

Harmadik ország

Mindazokat az országokat jelöli, melyek nem tagjai az Európai Uniónak.

Adatkezelés időtartama

Az a napokban meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek, és visszaállításuk többé nem lehetséges.

GDPR: általános adatvédelmi rendelet

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet.

Felügyeleti hatóság vagy NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

IP cím

Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az IP-cím segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt eszköznek van IP-címe, ugyanúgy mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz, egyes gépeknek, eszközöknek több címe is lehet.

Ügyfél

az UtazásMágus Online Utazási Iroda. (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az UtazásMágus Online Utazási Irodával (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) utazási szerződést kötők.

Technikai és szervezeti intézkedések

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4.        Az adatkezelés jogalapja

Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) az ügyfél személyes adatait csak az ügyfél önkéntes hozzájárulása (foglalása és/vagy ajánlatkérése), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

A hozzájárulást az ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával az erre vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával, az adatok önkéntes megadásával adja meg.

A hírlevéllel kapcsolatban az ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő a weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által feliratkozás során megadott e-mail címre. 

5.        Az adatkezelés célja

Érdeklődés szolgáltatás iránt, ajánlatkérés, visszahívás kérés, weboldalról, telefonon keresztül, vagy más, egyéb módon.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, a szolgáltatás megismertetése, utazási ajánlatok küldése, információ kérés, információ átadás

Érintettek kategóriája: árajánlat kérő, érdeklődő

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, üzenete, valamint az érintett által önként megadott egyéb adatok (időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek száma és kora)

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó

Címzettek harmadik országban: nem

Az adatkezelés a hozzájárulásban az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Egyedi utazási ajánlat küldése, az érdeklődő kérésére:

Adatkezelés célja: a szolgáltatás megismertetése, utazási ajánlatok küldése, információ kérés, információ átadás

Érintettek kategóriája: ajánlatkérő telefonon, e-mailen, közösségi oldalon keresztül, személyesen

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, üzenete, valamint az érintett által önként megadott egyéb adatok (időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek száma és kora)

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó

Címzettek harmadik országban: nem

Az adatkezelés a hozzájárulásban az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Utazási szolgáltatást, utazást, biztosítást, repülőjegyet, szállást megrendelő érintett esetében (megrendeléshez szükséges adatok bekérése)

Adatkezelés célja: az utazás, szállás, repülőjegy, vagy egyéb utazási szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok bekérése, szerződéskötés, megrendelésben foglaltak teljesítése

Megrendelés beérkezése és a személyes adatok megadása történhet: telefonon, e-mailben, személyesen, vagy más, egyéb módon

Érintettek kategóriája: megrendelők

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

Személyes adatok kategóriája: megrendelő neve, utastársak nevei, címe, e-mail címe, telefonszáma, neme és születési dátuma, számlázási címadatok, lakcíme, útlevélben/személyi igazolványban szereplő adatok, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok (egészségügyi állapot, adatok, fogyatékosság)

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen, a megfelelő tájékoztatás után a szerződött partnereink továbbíthatják az érintettek (ügyfél) adatait (biztosítótársaság, szállás, transzfer, légitársaságok cégei felé). Az ügyfél adatai, az általa választott úti céltól függően harmadik országba is továbbításra kerülhetnek.

Utazásközvetítéssel kapcsolatos adattovábbítások címzettjei: az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó), mint utazásközvetítő, más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések, ill. kötött utazási szerződések alapján továbbítja az ügyfél személyes adatait a szervező irodák felé.

Címzettek harmadik országban:  igen

Az adatkezelés időtartama:

  • ha utazik, akkor a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év
  • ha nem utazik, akkor az ügyfél adatai törlésre kerülnek a hozzájárulásban megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 

Hírlevél küldés, eDM feliratkozás (a hírlevél feliratkozóknak, akik elfogadták az adatvédelmi nyilatkozatot)

Adatkezelés célja: tájékoztatás aktuális akciókról, utazási ajánlatokról, információkról

Érintettek kategóriája: azok a személyek, akik feliratkoztak a hírlevélre

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: érintett neve, e-mail címe, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozók , Mailchimp

Címzettek harmadik országban: nem

Az adatkezelés időtartama:

  • a hozzájárulás visszavonásáig
  • A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. 
  • A személyes adatok törlését kérhetik tőlünk szóban, vagy írásban, e-mailben, de postai levél útján is az adatkezelési tájékoztatónkban feltüntetett elérhetőségeinken.

Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) A Mailchimp nevű hírlevél küldő platformot használja. A marketing és hírlevél célú adatkezelés elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatai kizárólag a fenti célból átkerülnek a Mailchimp rendszerébe, annak Adatfeldolgozási és Felhasználási feltételei szerint, melyekről ide kattintva részletesen olvashat.

Statisztikák, elemzések készítése, hirdetések kezelése

Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre.

Az adatkezelés jogalapja: a www. utazasmagus.hu meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása.

Az adatkezelés időtartama: 50 hónap.

6.        Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján

Az adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

  • az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) weboldalai csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhetők el
  • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon alkalmazottai és alvállalkozói jogosultak, akiknek ezekre az adatokra az adatkezelő részére történő feldolgozása érdekében szüksége van.

A Személyes adatok tárolásának módja, a személyes adatok biztonsága

Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) gondoskodik az ügyfél adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adat állományok tekintetében.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

Adattovábbítás

Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az ügyfél adatait, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az ügyfél kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó)  harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az ügyfél az adatai külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály alapján kötelező.

Az UtazásMágus Online Utazási Iroda (Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó) a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa.

Tájékoztatás

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről.

Hozzáférés

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.

Határidő: 1 hónap

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő 8 napon belül visszajelzést küld.

Határidő: 1 hónap

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Határidő: indokolatlan késedelem nélkül

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az  adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Határidő: 1 hónap

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Néhány esetben az érintett személy, kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Határidő: indokolatlan késedelem nélkül

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatainak meghatározott okból történő kezelés ellen. Ez akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta a hozzájárulását az adatok kezeléséhez.

Határidő: a tiltakozás kézhezvételekor

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az info@utazasmagus.hu email címre küldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk. 

Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó, vagy egyéb kormányzati szerveknek, vagy más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó adatvédelmi szabályainak megfelelően üzemeltetnek. Honlapjaink látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen, a megfelelő tájékoztatás után a szerződött partnereink továbbíthatják az érintettek (ügyfél) adatait (biztosítótársaság, szállás, transzfer, légitársaságok cégei felé). Az ügyfél adatai, az általa választott úti céltól függően harmadik országba is továbbításra kerülhetnek az adatai.

Módosítások

Soltész Nagy Anetta egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-96797/2016

7.        Cookie (süti) szabályzat

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk, "sütiket" használunk honlapunkon. Ha továbbra is a beállítások változtatása nélkül marad a honlapon, azt feltételezzük, hogy Ön elfogadja a süti használatot.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.A webhely Google-cookie-k segítségével is nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások.

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A cookie-k használatára vonatkozó irányelv (Cookie Directive):
http://www.ico.gov.uk
Cookie-kra vonatkozó információk:
http://www.allaboutcookies.org

Weboldalunk további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen további weboldalak tartalmának szerzői joga és a jogi felelőssége ezen oldalak készítőit és/vagy tulajdonosait illeti meg. Jelen weboldal üzemeltetői  nem vállalnak felelősséget és garanciát ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, adatvédelmi megoldásaiért.

  

PANASZ, JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Nyilatkozat:

A weboldal böngészésével a fenti irányelveket elfogadottnak tekintem.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen nyilatkozatban megfogalmazott előírásoknak.

 A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.